Вчена рада

Вчена рада є колегіальним органом Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
Метою вченої ради є вирішення основних питань діяльності Інституту щодо забезпечення умов, необхідних для організації післядипломної освіти педагогічних працівників на рівні, що відповідає сучасним вимогам.

У своїй роботі вчена рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, нормативними Актами Міністерства освіти і науки України, Центрального Інституту післядипломної освіти, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти відповідно до Статуту Інституту та Положення про вчену раду.


Вчена рада …. реалізує свої функції шляхом проведення чергових засідань https://drive.google.com/open?id=1S2KHzEpaVyDwXszfynoeTWTHRajKsZze .
Вчена рада розглядає і схвалює матеріали, оформлені та подані відповідно до вимог https://drive.google.com/open?id=1D6ZHG6erf6UjAOiug-FB3BWLBvD3AC6-

Рішення вченої ради виставляються на сайті Інституту, мають силу наказу і обов’язкові до виконання.