Відділ кадрів

Важливими напрямами діяльності Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області є відділ кадрів. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативними актами. Відділ кадрів готує матеріали про призначення, переведення, звільнення працівників, складає графіки щорічних відпусток, готує документи для заохочення, нагородження працівників інституту та здійснює іншу діяльність.

 

Дранович Михайло Петрович

Посада: начальник відділу кадрів

E-mail: 


Дробик Марина Анатоліївна

Посада: завідувач канцелярією

E-mail: