Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою

  Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою є базовою кафедрою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Коло наукових інтересів та завдань кафедри перебуває в руслі досліджень трансформаційних процесів в українській освіті і спрямоване на науково-методичну підготовку вчителя до впровадження сучасних педагогічних технологій.
  Тема наукового дослідження кафедри:
  •  «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у процесі неперервної освіти»
Пріоритетними напрямами діяльності кафедри вважаємо розвиток дослідно-експериментальної роботи, участь у науково-практичних конференціях, підготовку навчальних посібників, наукових статей, оновлення змісту лекцій та спецкурсів.
Кафедра була заснована у 1992 році і її першим очільником стала Приходнюк С.В. Свого часу кафедрою завідували такі провідні науковці як Ведмеденко Б.Ф., Шаплавський М.В., Федоренко Л.М., Сахновський О.Є., Мороз Т.В., Черкез І.Б.

Боярин Лілія Володимирівна

Посада: завідувач

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Педагогічне звання: практичний психолог-методист (рішення атестаційної комісії вищого рівня від 20 квітня 2017 р. Чернівецької ОДА).

E-mail: lvm.cv.ua@ukr.net

 

 


Бирка Маріан Філаретович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: mbyrka@yahoo.com

 

 

 


Ведмеденко Дарія Василівна

Посада: старший викладач

Відмінник освіти України

E–mail: dorine@meta.ua

 

 

 

 


Драпака
Андрій Васильович

Посада: викладач

здобувач кафедри педагогічної та вікової психології Волинського національного університету імені Лесі Українки
E–mail:  drapaka.av@gmail.com

 


Поляк Олександра Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

E–mail: olespoldep@ukr.net
 

 

 

 


Унгурян Ірина Корнеліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

E–mail: ungiren@yahoo.com