Кафедра методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

     Дата створення: 1 вересня 2012 р.
     Основна мета роботи кафедри – формування професійних компетентностей педагогів суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах викликів сучасного інформаційного суспільства і реалізації принципу «навчання протягом життя».
     Основні напрями роботи кафедри:
  • реалізація сучасних підходів до формування індивідуальної траєкторії навчання та неперервної освіти вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти;
  • забезпечення готовності педагогічних працівників до реалізації вимог нової парадигми освіти і концепції нової української школи;
  • створення інформаційно-освітнього середовища для неперервної освіти педагогічних працівників;
  • упровадження сучасних стратегій навчання в контексті реалізації принципів компетентнісного підходу;
  • формування готовності педагогічних працівників до реалізації вимог профільного навчання в старшій школі та розвитку інклюзивної освіти;
  • організація наукового пошуку до здійснення інноваційної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників;
  • розробка і видання публікацій, науково-методичних посібників, збірників праць з актуальних питань суспільно-гуманітарної освіти.

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за напрямком «Розвиток професійної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін в системі післядипломної освіти».

Сахновський Олександр Євгенович
Посада: завідувач
Науковий ступінь: кандидат історичних наук

 

 

 

 

 


Федунович-Швед Оксана Тарасівна
Посада: доцент
Науковий ступінькандидат філологічних наук

E-mail: fot.2012@ukr.net

 

 

 

 

 


Кожолянко О.Г.
Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор історичних наук

 

 

 

 

 


Чебаник Віталій Ігорович
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат політичних наук

 

 

 

 

 


Вамуш Альона Анатоліївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук