Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін

 Створена в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області у вересні 2013 року з метою якісного підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін та забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня професійних знань та умінь. Працівники кафедри займаються розробкою спецкурсів, лекцій та практичних занять із природничо-математичних дисциплін, виконують навчальну, навчально-методичну, науково-методичну, науково-дослідну та організаційно-методичну роботу, організовують співробітництво з науковими установами, проводять рецензування авторських програм та навчально-методичних посібників за фахом, здійснюють експертизу навчальної літератури, беруть участь в організації та проведенні І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнських турнірів із природничо-математичних предметів, долучаються до проведення занять під час відбірково-тренувальних зборів команд-учасників IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та для учасників літніх й зимових предметних таборів, входять до складу експертних комісій з питань визначення порогових балів ЗНО, є членами журі різних етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, турнірів, конкурсу «Учитель року», конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, авторами статей, тез, посібників тощо.
Науково-дослідна тема кафедри: «Організаційно-педагогічні та науково-методичні засади вдосконалення професійної діяльності вчителів в умовах оновлення змісту природничо-математичної освіти».
Працівники кафедри забезпечують координацію 4-х дослідно-експериментальних майданчиків, з них 2 – Всеукраїнського рівня та 2 – регіонального рівня.
До складу кафедри станом на 1 лютого 2020 року входять:

 

Чухненко Поліна Сергіївна
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Власний електронний ресурс: https://polynachukhnenko.blogspot.com/

 

 

 

 


Семчук Аркадій Романович 
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

 

 

 

 


Юзькова Валентина Дмитрівна
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

 
 
 

 

 

 

 


Шепенюк Ірина Миколаївна
Посада: старший викладач