НМЦ суспільно гуманітарних дисциплін та міжнародної інтеграції

Дата створення: 1 березня 2020р.
Мета та напрями діяльності:
  • оновлення та розширення професійних знань вчителя, втілення та координація сучасних освітніх проектів, забезпечення їх науковості, системності та наступності у систему освіти Буковини.

Основними напрямами діяльності НМЦ є:

  • науково-методичний супровід професійного зростання педагогічних працівників області у курсовий та між курсовий період;
  • розробка програм, посібників, рекомендацій, концепцій, положень тощо;
  • рецензування наукових, навчальних, навчально-методичних матеріалів;
  • організація та проведення семінарів-тренувань, конференцій, методичних студій, форумів тощо;
  • науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної роботи освітніх закладів та окремих педагогів;
  • координація та забезпечення міжнародної та транскордонної співпраці у рамках реалізації освітніх програм та Проектів.
  Науково-дослідна проблема: «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників в умовах реформування змісту освіти».
  Науково-методична проблема: « Удосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителя шляхом поширення інноваційних форм і методів в організацій та проведенні методичної роботи в закладах освіти області».