НМЦ організації навчальної роботи та дистанційної освіти

Відділ організації навчальної роботи та дистанційної освіти створено у 2011 році та реорганізовано у науково-методичний центр організації навчальної роботи та дистанційної освіти у січні 2016  року
Метою діяльності центру є:
 • науково-методичний супровід організації та проведення курсів підвищення кваліфікації за різними формами навчання відповідно до Закону України “Про освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ” № 800 від 21.08.2019р. та змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 1133 від 27.12.2019 р.

Основними напрямами роботи є:

 • Здійснення організаційного забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників області, координацію навчального процесу на курсах згідно затверджених планів-графіків;
 • Координація діяльності структурних підрозділів інституту, районних (міських) методичних кабінетів, відділів освіти ОТГ, щодо питань організації, науково-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів  області;
 • Розвиток та організація нових форм проведення  курсів підвищення кваліфікації, а саме виїзних курсів, дистанційних курсів, семінарів, тренінгів, веб-конференцій;
 • Розробка організаційно-методичних рекомендацій для оптимізації навчального процесу.

Основними завданнями роботи центру є:

 • Здійснення необхідної підготовчої роботи по організації курсів (комплектування груп, підготовка та оформлення курсової документації, формування розкладу занять, організація культурно-масової роботи зі слухачами);
 • Забезпечення виконання навчально-тематичного плану курсів  підвищення кваліфікації;
 • Проведення статистичного і якісного аналізу наукового та науково-методичного забезпечення системи курсового підвищення кваліфікації;
 • Участь в організації науково-методичних та навчально-методичних конференцій;
 • Складання графіка навчального процесу, доведення до відома районних (міських) методичних кабінетів, закладів освіти обласного підпорядкування, відділів і кафедр институту та контроль за його виконанням;
 • Ведення обліково-звітної документації, що стосується навчальної роботи.

Климюк Іван Ілларіонович
Посада: завідувач

E-mail: klym_903@ukr.net –особиста;

choippo@ukr.net– загальна

 

 

 

 

 


Кузнєцова Наталія Іллівна

Посада: методист

E-mail: choippo@ukr.net

 

 

 

 

 


Кіс Аліна Василівна
Посада: методист
E-mail: alinakisalina@ukr.net-особиста;
choippo@ukr.net– загальна

 

 

 

 

 


Маковійчук Тетяна Денисівна – методист НМЦ ОНР та дистанційної освіти (mtd77@ukr.net-особиста; choippo@ukr.net- загальна)
Ткачук Поліна Сергіївна – методист НМЦ ОНР та дистанційної освіти (choippo@ukr.net- загальна)