# mesa police arrest records # kaufman county jail records # trace phone # npi search by phone number # navajo nation police records # east hampton new york property records # mobile number directory with name and address # property sales records indiana #
 • Нова українська школа: методичний супровід законодавчих змін на початок нового навчального року

  П'ятниця, 19 жовтня 2018, 09:08
 • Інструктивно-методична нарада щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників

  П'ятниця, 19 жовтня 2018, 08:26
 • Про проведення вебінару з проблеми: «Стан та перспективи впровадження військово-патріотичної виховної системи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в освітній простір»

  Четвер, 18 жовтня 2018, 14:11
 • «Роль вчителя у формуванні духовних цінностей українського патріота»

  Вівторок, 16 жовтня 2018, 16:08
 • Турнір юних фізиків

  Вівторок, 16 жовтня 2018, 09:26

No categories found

 •   0
There are no images available in the gallery.
Події Методологія формування тестів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з математики

Методологія формування тестів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з математики

dsc 03069 січня 2018 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області проведено авторський навчально-практичний семінар з питань методології формування тестів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та державної підсумкової атестації (ДПА) за курс середньої школи з математики.

 

Організатори семінару Ірина Володимирівна Жук, завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін; Ольга Ярославівна Біляніна, методист математики науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧО.

Учасники семінарубажаючі учителі математики, які викладають у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти Чернівецької області.

Автор семінаруОлександр Володимирович Школьний, доктор педагогічних наук, доцент Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, автор однієї з концепцій дворівневого оцінювання якості знань з математики в Україні, експерт та розробник тестових  завдань ЗНО з математики.

Виявили бажання взяти участь у такому семінарі 85 учителів математики закладів загальної середньої освіти Чернівецької області, які на добровільній основі (лист ІППОЧО) прибули на зустріч із автором.

Питання семінару надзвичайно актуальне, адже ЗНО з математики наразі виконує дві функції: з одного боку, за допомогою цього тесту перевіряють обов’язкові результати навчання, здійснюючи ДПА випускників української старшої школи, а з іншого боку, за допомогою тесту ЗНО з математики проводиться конкурсний відбір під час вступної кампанії до українських вишів. Окрім того, учителі під час підготовки до ЗНО з математики змушені орієнтуватися не на конкретні завдання тесту, а на тематичну програму та структуру тесту за формами тестових завдань. Закономірним є також факт, що наперед невідомо ні рівень складності окремих завдань тесту ЗНО, ні конкретні типи цих завдань. Іншими словами, при підготовці до незалежного оцінювання вчителям доводиться під час навчального процесу долати програмовий матеріал 11-ого класу та додатково здійснювати систематичне повторення всього шкільного курсу математики з 5 по 11 клас.

Олександр Володимирович поділився досвідом побудови авторської системи підготовки до ЗНО з математики. Він демонстрував аналіз актуальних досліджень існуючого навчального середовища в Україні, доводив до відома аналіз основ теорії та методики оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи в Україні, поетапно зупинявся на основних питаннях підготовки випускників та загалом учнів 5-11 класів до незалежного оцінювання. Тобто під час семінару розглядалися питання підготовки до ЗНО з математики від вибору посібників до психологічної підготовки через методологію формування відповідних компетентностей. А саме:

1. Вибір посібників підготовки до ЗНО з математики. Такий вибір має бути диференційованим, відповідати та задовольняти відповідні потреби всіх учнів, у тому числі зі слабким та середнім рівнями математичної підготовки. Це складає основу підготовки до ЗНО – інструмент навчання, тому він повинен бути якісним, оскільки саме вчителю чи репетитору важко, але треба виділити індивідуально головне для кожного учня й надати йому можливість водночас добре розібратися в непростому саме для них матеріалі. Тому вибір доречного посібника з підготовки до ЗНО з математики є суб’єктивним і залежить від стилю викладання вчителя чи репетитора, а також від рівня математичної підготовки кожного учня зокрема. При цьому важливо, щоб окремо був у наявності посібник, що містить необхідні теоретичні відомості, а окремо – великий збірник тестових завдань з математики.

2. Вибір схеми якісної підготовки до ЗНО з математики. Альтернативних схем якісної підготовки до ЗНО з математики існує багато. О.В.Школьний навів розроблену авторським колективом схему, обґрунтовував її доречність, однак при цьому зауважив, що наведена схема не претендує на універсальність, і учитель може коригувати її, пристосовуючи до свого контингенту учнів. Також зауважив, що протягом останнього десятиріччя цю схему з успіхом застосовували під час курсів підготовки до ЗНО з математики (6-місячних, 3-місячних та інтенсивних). Суть авторської системи підготовки до ЗНО полягає в розбитті курсу систематизації та повторення теоретичного матеріалу з математики на 10 тематичних блоків:

«Числа й вирази»; «Елементи математичного аналізу»;           
«Функції та їхні графіки»; «Планіметрія»;
«Рівняння та системи рівнянь»; «Стереометрія»;
«Нерівності та системи нерівностей»;                 «Координати й вектори»;
«Текстові задачі»; «Елементи стохастики».

Після проведення тематичної підготовки варто здійснювати написання кількох комплексних тестів у форматі ЗНО з наступним їхнім аналізом та проведення корекційної навчальної діяльності учнів.

3.  Вибір організації самостійної роботи учнів. На думку авторської команди, хибним є підхід, за яким під час проведення підготовчих курсів немає належного «зворотного зв’язку» між викладачем та слухачами, а самі курси фактично перетворюються в «театр одного актора», який, читаючи лекції, лише створює в учнів ілюзію простоти розв’язування тестових завдань ЗНО з математики. Саме самостійна робота слухачів курсів є головною під час їхнього проведення. Але щоб самостійна робота давала потрібний ефект, вона має бути належним чином організована. По-перше, слухачі мають бути забезпечені навчально-методичними посібниками. По-друге, для забезпечення «зворотного зв’язку» та корекції навчальної діяльності учнів варто проводити серію тематичних тестів (контрольних робіт), які дають можливість як учителю, так і учням усвідомити, наскільки вони якісно опанували відповідний матеріал. При цьому основна функція тематичних тестів не контролююча, а навчальна. Це означає, що оцінки за тематичний тест не є визначальними для формування загального враження про роботу слухача, оскільки є проміжними і виступають лише одним із етапів головної мети – належної підготовки до незалежного тестування.

4. Психологічна підготовка учнів до незалежного оцінювання. Авторська група вважає, що надмірно знижувати роль оцінок за тематичні тести не зовсім правильно, оскільки далеко не в кожного учня вже сформований достатній рівень самосвідомості та самоорганізації. Окремо слід відзначити важливість психологічної підготовки слухачів курсів до незалежного оцінювання. Недооцінка цієї підготовки може спричинити прикрі помилки під час тестування. Звісно, є об’єктивні та суб’єктивні фактори наявності психологічної стійкості слухача. До об’єктивних можна віднести наявність належної базової теоретичної підготовки та достатньої практики самостійного розв’язування тестових завдань, а до суб’єктивних – індивідуальні психічні та фізіологічні особливості кожного окремого слухача. Забезпечення об’єктивних факторів є природним наслідком пропонованої ними системи, а вплив на суб’єктивні досягається за рахунок індивідуальної педагогічної майстерності вчителя (викладача) під час проведення підготовки.

5. Особливості вивчення кожної теми. Олександр Володимирович охарактеризував кожну з 10-и тем окремо та зупинявся на окремих з них. Так, наводячи приклади підготовки з теми «Числа й вирази», їхній авторський колектив виділяє такі підтеми: «Цілі та дробові раціональні вирази», «Ірраціональні вирази», «Тригонометричні та обернені тригонометричні вирази» та «Логарифмічні вирази». Для кожної з них із досвіду роботи науковець навів окремі рекомендації для їхнього повторення, розподілу часу, акцентуючи увагу на 7-и змістових лініях педагогічної діяльності щодо формування відповідних предметних компетентностей учнів:

1) розрізняти множини цілих та натуральних чисел, оскільки доволі часто учні їх плутають і, наприклад, відносять число нуль до натуральних (двобальне завдання з короткою відповіддю);

2) застосовувати формули скороченого множення. Це надзвичайно важливі уміння, які не лише потрібні під час перетворення виразів, а й у майбутньому, наприклад, при розв’язуванні рівнянь та нерівностей, дослідженні функції на монотонність та екстремуми тощо;

3) розуміти суть поняття модуля числа. Ці знання традиційно викликають труднощі в учнів зі слабким та середнім рівнем підготовки (втрата балів), саме тому цій темі варто приділити належну увагу, зокрема, важливим для подальшого повторення є геометричний зміст модуля;

4) розуміти суть поняття тригонометричних функцій довільного кута на одиничному колі, оскільки значна кількість тестових завдань на тригонометричні вирази значно простіше розв’язується, якщо це розуміння сформоване. Крім того, найпростіші властивості (парність, періодичність, значення для кутів 0, 90, 180, 270, 360 градусів тощо) при розумінні суті поняття тригонометричних функцій не потребують механічного зазубрювання;

5) розуміти взаємозалежність тригонометричних формул, виділяти серед них основні, виводити одні з інших. Не варто перевантажувати учнів надмірною кількістю тригонометричних формул, але варто досягнути того, щоб основні з них були засвоєні дуже добре. До основних ми відносимо формули, що пов’язують тригонометричні функції одного кута, формули суми аргументів та формули зведення;

6) розуміти суть поняття оберненої тригонометричної функції. Поняття оберненої тригонометричної функції традиційно є непростим для сприйняття учнів. Особливо це стосується перетворень обернених тригонометричних виразів. На нашу думку, слід підкреслювати, що будь-який «аркус» – це кут, причому в багатьох випадках він або гострий, або ж його можна звести до гострого (наприклад, за допомогою формул           arcsin(–A)=–arcsinA, arccos(–A) =p –arccos A тощо). Тому корисними при розв’язуванні завдань на перетворення «аркусів» є використання прямокутних трикутників;

7) розуміти взаємозалежність логарифмічних формул. Не варто перевантажувати учнів надмірною кількістю логарифмічних формул, досить обмежитися означенням логарифма (основною тригонометричною тотожністю), властивостями суми та різниці логарифмів, логарифма степеня та властивістю про перехід до нової основи. Майже всі інші логарифмічні формули є наслідками вищезгаданих.

Далі автор зупинявся на інших темах, наводив приклади якісних і неякісних завдань у тестовій формі та запрошував до обговорення якості завдань у тестовій формі. При цьому зауважив, що будь-яка система підготовки потребує постійної корекції та модернізації. Тому створена авторським колективом система не є винятком. Важливим фактором для будь-якої системи є навчально-методична підтримка. Для напрацьованої ними системи підготовки до ЗНО з математики автори розробили відповідну навчально-методичну літературу, саму систему апробували і досвідом реалізації діляться з читачами на сторінках журналу «Математика в рідній школі» через серії публікацій. Однак автори надалі будуть раді будь-яким конструктивним зауваженням з боку фахівців та плідній дискусії в цьому напрямку.

Завершив виступ Олександр Володимирович подякою аудиторії слухачів за плідну співпрацю, прочитав власний вірш та привітав із різдвяними святами, побажавши успіхів усім учителям та репетиторам, які здійснюють підготовку українських випускників до зовнішнього незалежного оцінювання якості знань з математики.

Підвела підсумки семінару Ольга Ярославівна. Вона насамперед подякувала Олександру Володимировичу за його бажання зустрітися з учителями Буковини, за надану можливість відчути нашими педагогами досвід методики навчання математики в підсумковому контролі, зокрема, за надзвичайно важливий у педагогічній компетентності фактор методології побудови системи педагогічної діяльності щодо підготовки до ЗНО, уміння зацікавити учнів самою підготовкою та способами утримання бажання вчитися. Адже для кожного з нас цілком зрозуміло, що проблема належної підготовки українських випускників до незалежного оцінювання якості знань з математики сьогодні є надзвичайно актуальною. Шукаючи шляхи підвищення якості такої підготовки, вибирають важливі кроки до розв’язання цієї проблеми. На нашу думку, як і на думку авторського колективу киян, таким кроком є створення якісної навчально-методичної літератури та розробка системи (чи навіть кількох альтернативних систем) підготовки до ЗНО з математики з належною їхньою апробацією на підготовчих курсах різних термінів, індивідуальних заняттях тощо. Учитель повинен бути забезпечений належним навчально-методичним середовищем ведення якісного навчання й мати можливість вибирати для себе і своїх учнів найбільш комфортне. А всьому авторському колективу від усієї аудиторії та від усіх учителів математики Буковини побажала успіхів, творчості, натхнення, подальших здобутків та всіх людських благ.

Заняття вийшло надзвичайно цікавим. Учителі Буковини багато корисного взяли у свою педагогічну скарбницю з метою подальшого формування та вдосконалення власної системи підготовки випускників до ЗНО. Важливо, що в демократичний спосіб на добровільних засадах кожен з 85-и педагогів скористався можливістю підвищити свою методичну компетентність, свідомо розуміючи реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Цікаво було спостерігати, коли кожен з них для себе вибирав найбільш важливе, фіксуючи помітки у своїх персональних записниках, за можливості шепотівся з колегою-однодумцем та на виході обмінювався своїми думками. Вражень у всіх залишилося багато. Доктор педагогічних наук зумів націлити колектив на подальшу діяльність.

З дозволу Олександра Володимировича як додаток до вище поданої інформації про навчально-практичний семінар подаємо ще 2 його презентації:

«АВТОРСЬКА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ» (Завантажити) та

«СТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ» (Завантажити).

ФОТОЗВІТ 

Використана література

1. Школьний О.В. Основи теорії та методики оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи в Україні: Монографія. / О.В.Школьний. – К.: вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 424 с.

2. Повний курс математики в тестах. Енциклопедія тестових завдань: У 2 ч. Ч. 1: Різнорівневі завдання /Ю.О. Захарійченко, О.В. Школьний, Л.І. Захарійченко, О.В.Школьна.– 7 вид., випр. –Х.: Вид-во «Ранок», 2018.– 496 с.

3. Повний курс математики в тестах. Енциклопедія тестових завдань: У 2 ч. Ч. 2: Теоретичні відомості. Тематичні та підсумкові тести / Ю.О. Захарійченко, О.В.Школьний, Л.І. Захарійченко, О.В.Школьна. – 2 вид., доповн. – Х.: Вид-во «Ранок», 2018.– 192 с.

4. Школьний О.В. Тренувальні тести до ЗНО з математики (частина 1). / О.В. Школьний, Ю.О. Захарійченко, Л.І. Захарійченко, О.В.Школьна // Математика в рідній школі. – 2016, № 11.–С. 18-25.

5. Школьний О.В. Тренувальні тести до ЗНО з математики (частина 2). / О.В. Школьний, Ю.О. Захарійченко, Л.І. Захарійченко, О.В.Школьна // Математика в рідній школі. – 2016, № 12.–С. 2-9.

6. Школьний О.В. Підготовка до ЗНО з математики. Тренувальні тести і методичні коментарі (частина 1)/ О.В. Школьний, Ю.О. Захарійченко, Л.І. Захарійченко, О.В.Школьна //Математика в рідній школі.– 2017, № 11.– С.2-9.

7. Школьний О.В. Підготовка до ЗНО з математики. Тренувальні тести і методичні коментарі (частина 2) / О.В. Школьний, Ю.О. Захарійченко, Л.І. Захарійченко, О.В.Школьна //Математика в рідній школі. – 2017, № 12.– С. 11-18.

2018
Жовтень
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Журнал відвідувань

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4983
mod_vvisit_counterВчора9133
mod_vvisit_counterЦього тижня14116
mod_vvisit_counterМинулого тижня58936
mod_vvisit_counterЦього місяця157555
mod_vvisit_counterМинулого місяця162447
mod_vvisit_counterВсі3456573

Online (20 minutes ago): 137
Your IP: 54.224.56.126
,
Now is: 2018-10-22 14:26
16.jpg

Опитування

Більш за все задоволення в житті приносить: