# mesa police arrest records # kaufman county jail records # trace phone # npi search by phone number # navajo nation police records # east hampton new york property records # mobile number directory with name and address # property sales records indiana #
 • Навчальний практикум для вчителів початкової школи

  Четвер, 27 червня 2019, 08:59
 • НУШ – це довготермінова реформа

  Середа, 26 червня 2019, 18:01
 • Вчена рада розглянула ряд актуальних питань

  Понеділок, 24 червня 2019, 14:48
 • Засідання Ради директорів ЗНЗ

  Понеділок, 24 червня 2019, 11:55
 • Відбулося тренінгове навчання групи практичних психологів за програмою «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»

  Понеділок, 24 червня 2019, 11:48

No categories found

 •   0
There are no images available in the gallery.
Педагогічні інновації

Психологія

 

Формування емоційної стабільності та розвиток навичок керування емоційними станами

Завантажити

389616 1  Під час навчання в школі чи позашкільному закладі діти переживають  підлітковий період та підліткову кризу, які характеризуються підвищеною емоційністю. Саме тому особливого значення набуває вміння дітей розуміти свої переживання та володіти навичками керування ними. Емоційна (психологічна) стабільність – властивість особистості, яка дозволяє протистояти дезорганізуючому впливу емоцій, зберігати здатність до саморегуляції, самокерування в екстремальних умовах і є основною передумовою формування психічної надійності. Програма тренінгу для учнів «Формування емоційної стабільності та розвиток навичок керування емоційними станами» (Автор: Пашкова О.С., практичний психолог ЗОШ №11, м. Чернівці) розроблена з урахуванням умов формування емоційної стабільності, тому дає змогу не лише допомогти дітям в оволодінні навичками керування власними емоційними станами, але й усвідомити свої особистісні особливості; розвинути лідерські якості; сприяє розвитку навичок ефективного розв’язання конфліктних ситуацій; формуванню згуртованості; розширює та поглиблює мотивацію до занять спортом; сприяє формуванню навичок формулювання та досягнення цілей тощо. Програма є ефективною при психологічній підготовці учнів старших класів до ЗНО; в роботі з учнями групи ризику; під час переживання дітьми підліткової кризи, а також при підготовці до тематичних тренінгів та годин спілкування в ЗЗСО. Дана програма посіла почесне ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми», категорії «Практичні психологи» (Наказ ДОН від від 28 січня 2019 р. №39). 

 

 

Основи психологічної культури особистості

Завантажити

У віці 15-17 років знання у сфері саморегуляції, самоуправління та самовдосконалення набувають особливої актуальності. У зв'язку з цим, до питань, що викликають найбільший інтерес, належать знання з психології особистості, оскільки вони і визначають ефективність різних методик самопізнання. Усе вищесказане обумовлює необхідність введення у закладах освіти факультативного курсу «Основи психологічної культури особистості» для старшокласників (Автор: Романовська Д.Д., завідувач НМЦППСР ІППОЧО). Авторська програма факультативного курсу «Основи психологічної культури особистості» є однорічною та призначена для учнівської молоді 15-17 років (10 або 11 клас) та схвалена для використання в закладах загальної середньої освіти комісією з психології та педагогіки Науково-методичної ради МОН України (протокол №1 від 16.01.2019 року). Мета курсу: розвиток соціально-психологічної компетентності та формування психологічної культури здобувачів освіти. Програма рекомендована для реалізації варіативної складової освітньої програми профільних закладів освіти. 

Програма профілактики проявів асоціальної поведінки учнів (тренінговий курс) "Я режисер свого життя" 

Завантажити

Важливою складовою профілактичної роботи закладів освіти є формування у людини сучасного суспільства цінності життя. З метою профілактики проявів асоціальної поведінки учнів закладів освіти, пропонуємо вашій увазі  профілактичну програму (тренінговий курс) «Я режисер свого життя» Багрій Христини Ігорівни, соціального педагога Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки. Профілактична програма спрямована на формування у підлітків відповідального ставлення до життя, усвідомлення цінності кожної людини, вивчення та пізнання своєї особистості, пошук шляхів саморегуляції своєї поведінки в «кризовий» період життя. Програма розрахована для гурткової, позакласної роботи соціальних педагогів, практичних психологів з учнями 10-11 класів ЗЗСО/професійно-технічних закладів освіти. Дана програма посіла почесне І місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми», категорії «Соціальні педагоги» (Наказ ДОН від від 28 січня 2019 р. №39). 

Програма профілактики стресових перевантажень підлітків при підготовці до участі в інтелектуальних змаганнях 

Завантажити

 

  На сьогоднішній день актуальним у закладах освіти є питання профілактики стресових перевантажень при підготовці дітей до участі у інтелектуальних змаганнях, оскільки низька стресостійкість, хвилювання, невміння подолати тривожність та справитись зі своїми емоціями може зашкодити їм досягти високих результатів. Саме тому, профілактику стресу доцільно здійснювати шляхом формування психологічної готовності вихованців до участі в різноманітних конкурсах, зборах, конгресах, олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт (як міських, районних, так і обласного та всеукраїнського рівня). Пропонуємо вашій увазі програму профілактики стресових перевантажень підлітків при підготовці до участі в інтелектуальних змаганнях «Я обираю успіх» Заслонкіної О. П., практичного психолога КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», м. Чернівці. Дана програма посіла почесне І місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми», категорії «Практичні психологи» (Наказ ДОН від від 28 січня 2019 р. №39). 

 

Програма просвітницько-профілактичних занять щодо попередження негативних явищ в шкільному середовищі (для проведення годин психолога в 8-9 класах)

Завантажити

216-05-kultura-zdorov-ia-vchytelia  Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності програму просвітницько-профілактичних занять щодо попередження негативних явищ в шкільному середовищі (для проведення годин психолога для учнів 8-9 класів) (укладач: Гайко Л.М., практичний психолог Давидівського ЗЗСО І-ІІ ст. Кіцманського району). Тренінгова програма схвалена рішенням обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО (протокол № 33 від 31.10.2018). Психологу в закладі освіти відводиться провідна роль в становленні та осбистісному самовизначенні школярів. Адже саме психолог може визначити  індивідуально-психологічні особливості учня і допомогти дитині знайти оптимальне вирішення виходу з ситуації, яка приносить їй дискомфорт. Програма просвітницько-профілактичних занять складається із 18 занять (9 – для учнів 8-го класу та 9 – для учнів 9-го класу). Термін та форма проведення: один раз в місяць на годинах психолога. Всі заняття є цікавими, актуальними та розкривають основні аспекти сучасного суспільства. У сучасних соціально-економічних та екологічних умовах України однією з найважливіших проблем є збереження здоров’я дітей. Також однією з проблем, що стоїть сьогодні перед Україною та світовою спільнотою, є торгівля людьми. Незважаючи на здійснення певних заходів щодо протидії торгівлі людьми проблема залишається актуальною. Ще одним аспектом, який розкривається в програмі є вплив Інтернету на психологічнне, емоційне і фізичне здоров’я дитини.

 

СТАНДАРТ

Інформаційно – освітньої роботи з учнями від 6 до 18 років

Завантажити

 

foto  Залежна поведінка серед неповнолітніх є однією із найактуальніших  проблем нашого суспільства, що викликає гостру необхідність рішучих та активних дій в організації системи профілактики  вживання психоактивних  речовин  учнівською молоддю.

Підставою для розробки стандартів інформаційно-освітньої роботи з учнями  від 6 до 18років, є законодавчо-нормативні акти: рішення Чернівецької міської ради про затвердження Комплексної програми наркополітики м. Чернівці «Спільними зусиллями за здоров’я і безпеку» на 2018-2020 роки (від 27.10.2017 року №932, 41 сесія VІІ скликання);  стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р. Розробники Стандарту: члени координаційної ради з питань наркополітики і протидії наркоманії та її наслідків на території м. Чернівців при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради Бежан А.Б., Романовська Д.Д. Стандарт включає чотири  важливих напрями діяльності: створення умов для психологічної стійкості молоді до зовнішнього тиску; раннє виявлення неповнолітніх, які вживають наркотичні речовини та їх перенаправлення до отримання профільних послуг з корекції девіантної поведінки без медичного втручання; алгоритм дії з виявлення та реагування на ризики неповнолітніх осіб до немедичного вживання наркотичних або психоактивних речовин в системі роботи закладів освіти міста; оцінку ефективності реалізації профілактичної роботи (анкети для педагогів, батьків та учнів). Варто зазначити, що Стандарт схвалено та рекомендовано рішенням засідання обласної Експертної комісії до використання у роботі педагогічними працівниками закладів освіти області (протокол №33 від 31.10.2018). Первинну експертизу Стандарту здійснювала методист ММЦ управління освіти Чернівецької міської ради Гончарова-Чагор А.О.

 

 

 Квест-розробка «ВІЛ – правда та вигадки»

Завантажити

vil  Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності квест-розробка «ВІЛ – правда та вигадки». Квест-розробка схвалена рішенням обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО (протокол № 33 від 31.10.2018).

Оскільки, 1 грудня – Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом, рекомендуємо кожному закладу провести із здобувачами освіти квест «ВІЛ – правда та вигадки», який орієнтований на ознайомлення та профілактику  ВІЛ/СНІДу та формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей.

На сьогодні ВІЛ-інфекція поширена по країнам усіх континентів і її поширення в  світі носить назву пандемії ВІЛ/СНІДу, а в Україні розвивається епідемія ВІЛ/СНІДу. В країні зареєстровано понад 170 тис. ВІЛ-інфікованих, але за підрахунками експертів про свій ВІЛ-статус знає лише третина інфікованих; загальна кількість людей,  які живуть з ВІЛ в Україні, сягає 377 600. Головною метою квесту є підвищення рівня інформації молоді з питань, які пов’язані з ВІЛ/СНІДом та підвищення рівня толерантності по відношенню до людей, які живуть із цією невиліковною хворобою .

 

Методичні рекомендації «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення»

Завантажити

2222  Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна поліція України, ГО «Ла Страда–Україна» та Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) з метою профілактики участі дітей у так званих «смертельних квестах», які поширюються соціальними мережами. Варто розуміти, що поширення небезпечних квестів відображає проблеми, які є не лише в дітей, а й у суспільстві загалом, насамперед у ставленні дорослих до дітей. Нерозуміння, неувага до дитячого життя, байдужість до дитячих проблем, надмірний контроль та гіперопіка, накопичуючись, призводять до формування відчуття самотності та непотрібності дитини, пошуку можливих виходів з таких ситуацій. Один з таких шляхів,– втеча від реальності, який у наші часи спростився завдяки створенню віртуального світу, віртуальних друзів, віртуального спілкування, життя, в якому і смерть здається віртуальною.

 

У методичних рекомендаціх «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» подано інформацію про ризики в мережі Інтернет,  практичні інструменти, які мають допомоги педагогічним працівникам, практичним психологам, у спілкуванні з колегами, в роботі з дітьми та батьками, в розмовах на такі непрості теми, як цінність людського життя і суїцидальна поведінка, повага до себе та до інших, розуміння та вміння говорити про власні проблеми. Крім цього, методичні рекомендації мають допомогти і шкільним офіцерам поліції у проведенні уроків та бесід зі школярами, в реагуванні на такі випадки в разі виявлення.

 

Просвітницько-профілактична програма тренінгових занять

  «Не смійся з мене»

Завантажити

-4-638  Одним із важливих пріоритетів освітнього процесу в Новій українській школі є створення соціально безпечного простору шляхом формування в учнів вміння правильно поводитись у небезпечних та критичних ситуаціях загрози життю, честі та гідності особистості, булінгу, мобінгу, надавати допомогу собі та іншим.

Для організаційно-методичного забезпечення викладання факультативних курсів та посилення превентивної роботи із запобігання виникнення конфліктних ситуацій в системі освіти,  НМЦППСР  рекомендує просвітницько-профілактичну програму   «Не смійся з мене» (Схвалено науково-методичною Комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.  Протокол №3 від 03.12.2014 р. (лист № 14.1/12 – Г – 744 від 26.05.2014 р.).

Програма тренінгових занять «Не смійся з мене» призначена для дітей підліткового та юнацького віку.  В основу методології тренінгових занять програми покладено когнітивно-поведінковий підхід. Метою програми тренінгових занять «Не смійся з мене» є профілактика та корекція не толерантної, агресивної, насильницької поведінки, створення атмосфери уваги, співчуття і співпраці у закладах освіти.

Для практичного використання соціальним педагогам, практичним психологам та класним керівникам.

Психологічний супровід формування толерантно безпечного освітнього середовища у навчальних закладах

Завантажити

vysshee-obrazovanie-za-rubezhom-populjarnost-350x258Глобалізація, трансформаційні процеси та сучасна інформаційна сфера обумовлюють включення людини в дуже складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень. Тому, сьогоднi особливо зростає необхiднiсть свiдомої активностi фахівців психологічної служби, спрямованої на пiдтримку, регулювання i формування здорового соцiально-психологiчного клiмату в закладі освіти. Методологію психологічного супроводу формування безпечно толерантного середовища у навчальних закладах представлено у навчально-методичному посібнику «Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект» (схвалено для використання у ЗНЗ Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол  № 3 від 04.10.2016 р.)

Видання містить опис актуальних викликів профілактики росту насильства та конфліктів у суспільстві та шкільному середовищі в умовах анексії частини території України та збройного конфлікту на Сході України. Методичний посібник містить багато теоретичної, практичної інформації та методичних порад з профілактики та вирішення конфліктів мирним шляхом і запровадження медіації та відновних практик у навчальному закладі.

 Для педагогічних та соціальних працівників, слухачів курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству

Завантажити

12278Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує керівникам, педагогічним працівникам закладів освіти, фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству розроблені Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством молоді та спорту України.

Методичні рекомендації розроблені з метою виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року №2229. Вони спрямовані на формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини.

 

Методичні рекомендації рекомендовані керівникам, педагогічним працівникам, практичним психологам, соціальним педагогам закладів освіти для використання у профілактичній освітній діяльності.

 

Кейс методів для застосування на ранкових зустрічах «Розвиток емоційного інтелекту учнів 1-х класів в умовах Нової української школи»

Завантажити

image 5Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує вчителям початкової шклоли, фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності кейс методів для застосування на ранкових зустрічах «Розвиток емоційного інтелекту учнів 1-х класів в умовах Нової української школи».

Кейс вправ на розвиток емоційного інтелекту упорядкований практичним психологом  Чернівецької ЗОШ №28 – пілотної школи, яка впроваджує НУШ Дідорук А.М. та завідувачем НМЦ практичної психології та соціальної роботи Романовською Д.Д.  Вправи спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, досягнення осмисленої гнучкості в управлінні власними емоційними реакціями, що дозволяє усвідомлено рухатися в світі емоційного вибору. Дані вправи можна використовувати з дітьми під час Ранкових зустрічей.

 

Програма соціально-психологічного тренінгу «Емоційний інтелект»

Завантажити

em intelektНауково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності програму соціально-психологічного тренінгу «Емоційний інтелект». Тренінгова програма схвалена рішенням обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО (протокол № 32 від 28.02.2018).

Складність і багатогранність функціонування сучасного суспільства як динамічного соціального організму, зростання його системних змін обумовлюють гостру потребу розвитку потенціалу емоційного інтелекту дитини задля її ефективної соціальної адаптації та успішної самореалізації. Такі обставини підвищують науково-практичний інтерес до цієї проблеми.

Дана програма розроблена з метою розвитку емоційного інтелекту підлітка, спрямована на розвиток внутрішньоособистісних і міжособистісних емоційних компетенцій.

Головною метою програми є розвиток емоційного інтелекту, досягнення осмисленої гнучкості в управлінні власними емоційними реакціями, що дозволяє усвідомлено рухатися в світі емоційного вибору. Програма спрямована на розвиток внутрішньоособистісних і міжособистісних емоційних компетенцій.

 

Тренінгова програма психологічного супроводу особистісно-професійного самовизначення старшокласників «Правильний вибір професій – запорука успіху в житті»

Завантажити

pravyl nyi_vybir_profesiiНауково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності тренінгову програму психологічного супроводу особистісно-професійного самовизначення старшокласників «Правильний вибір професії – запорука успіху в житті» (автор-укладач: Аврам-Данилевич І.А., практичний психолог Драчинського ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району). Тренінгова програма схвалена рішенням обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО (протокол № 31 від 25.10.2017).

Шкільному психологу відводиться провідна роль в професійному та осбистісному самовизначенні школярів. Адже саме психолог може визначити не тільки індивідуально-психологічні особливості учня, але й дати аналіз важливих професійних ставлень і ціннісних орієнтацій істотних для характеристики професій того чи іншого типу. Зміст психолого-педагогічного супроводу покликаний не просто підтримати учнів в професійному виборі, але й забезпечити формування здібності до свідомого і відповідального вибору.

Головною метою програми є підготовка підлітків 15-17 років до вибору подальшого життєвого шляху, розкриття перед ними психологічних основ вибору, озброєння сучасною технологією прийняття рішень, що дозволить розумно та відповідально планувати свою освіту та майбутню професійну діяльність.

 

Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу та мобінгу в Новій українській школі

(Завантажити)

bezpechnyy osvitniy prostirНауково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу та мобінгу в Новій українській школі. Рекомендації розроблені Романовською Д.Д., завідувачкою НМЦ практичної психології та соціальної роботи.

В рекомендація представлені результати дослідження PISA щодо шкільного булінгу, які проводилося у 2015 році. У 2018 році Україна вперше буде долучена до міжнародного дослідження PISA, в якому передбачено анкетування учнів, адміністрації закладів освіти щодо стану соціального благополуччя та безпеки освітнього середовища. Також, представлені дослідження ЮНІСЕФ у 2017 році які торкаються проблеми булінгу (цькування).

В рекомендаціях запропоновані профілактичні заходи в школі для запобігання булінгу, мобінгу які спрямовані на вчителів, класних керівників, психологічну службу (практичні психологи та соціальні педагоги), батьків.

Вчителям, соціальним педагогам, психологам важливо з 1-го класу привчати дитину до того, що ніхто не має права порушувати її особистий простір, ображати або висміювати. Нова українська школа передбачає формування вчителями безпечного освітнього простору шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодіння учнями навичками безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії. Якщо дитина навчиться відстоювати свою честь і гідність, захищати свої інтереси та зупиняти негативні прояви цькування за допомогою соціально прийнятних форм поведінки (словесних повідомлень, звернення за допомогою до відповідальних дорослих), то у підлітковому віці (і у майбутньому дорослому житті) вона зможе захистити себе та інших.

   

Практичний посібник «ДОСВІД НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І СІМ’ЯМ – ЖЕРТВАМ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ»

(Завантажити)

Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності практичний посібник «Досвід надання допомоги дітям і сім’ям – жертвам військового конфлікту», який рекомендовано Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол № 7 від 19 жовтня 2017 року).

Зміст посібника містить матеріали для роботи практичного психолога, соціального педагога з учасниками НВП в умовах проведення АТО та військових дій. Проаналізовано теоретичні аспекти психологічної травми, її ознак, чинників, котрі посилюють негативний вплив травмуючих факторів. Практичність посібника полягає у включені до змісту тренінгових занять, окремих вправ, технологій, які можуть бути застосовані у практичній діяльності працівників психологічної служби.

 

Практичний посібник рекомендовано практичним психологам, соціальним педагогам, студентам відповідних кваліфікацій.

 

Рибалка В.В. Сприяння розвитку особистості громадянина і дієвого громадянського суспільства засобами практичної психології: Методичні рекомендації

 (Завантажити)

Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності методичні рекомендації «Сприяння розвитку особистості громадянина і дієвого громадянського суспільства засобами практичної психології», які рекомендовані Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол № 7 від 19 жовтня 2017 року).

У методичних рекомендаціях висвітлюються історичні, теоретичні і практичні аспекти проблеми побудови громадянського суспільства та розвитку громадянина в Україні і особливо — такої його складової, як освітянський осередок громадянського суспільства. Розглядаються правові, організаційні, філософські, психологічні, педагогічні питання становлення такого суспільства, зокрема орієнтовна програма його розбудови і функціонування в умовах закладу освіти, а також деякі засоби практичної психології, що сприяють цьому. Методичні рекомендації виступають як допоміжні вихідні матеріали для обговорення відповідних питань лідерами і членами освітянського осередку громадянського суспільства, представниками влади, соціальними педагогами і практичними психологами — при налагодженні його дієвого функціонування.

 

Методичні рекомендації присвячуються пам'яті видатного Громадянина, Філософа, Психолога і Педагога – академіка Івана Андрійовича Зязюна, який докладав величезних зусиль до розвитку освітянського осередку громадянського суспільства України.

 

Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації

(Завантажити)

1108784Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує фахівцям психологічної служби до застосування у професійній діяльності методичні рекомендації «Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівській молоді», які ухвалені Вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України 25 січня 2007 року, протокол №1.

Даний посібник призначений для педагогічних працівників, методистів, практичних психологів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, а також - учнів, студентів та їх батьків.

Робота присвячена методичним питанням виявлення і профілактики суїцидальних тенденцій в учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Викладено сучасні наукові дані щодо проблеми, запобігання самогубств в учнівської молоді. Висвітлено соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та особистісні передумови виникнення суїцидальних тенденцій, підходи, принципи, методи і прийоми психодіагностичної та психопрофілактичної роботи із потенційними суїцидентами, а також практичний досвід роботи в цьому напрямі автора з учнями, що забезпечує збереження найціннішого, що є у молодої людини, – її життя.

 

Корекційно-розвивальна програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»

(Завантажити)

Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує до застосування в роботі фахівців психологічної служби, що пройшли тренінговий спецкурс «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» корекційно-розвивальну програму формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір».

Даний посібник розроблений для практичних психологів та соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. Посібник дає змогу оволодіти практичною методикою з формування безпечного середовища і стійкості до стресу.

У навчально-методичному посібнику представлена корекційно-розвиткова програма, мета якої – підвищення стійкості до переживання наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравматичних подій. Суттєвою перевагою програми є корисність її застосування навіть через рік після травматичної події. 

 

 

Діагностична методика Е.Шафера для підліткового віку, що мають труднощі у стосунках з батьками: тест «Підлітки про батьків»

(Завантажити)

Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує до застосування в роботі фахівців психологічної служби діагностичну методику для дітей підліткового віку, що мають труднощі у стосунках з батьками: тест «Підлітки про батьків»иза методикою Е. Шафера (Укладачі: методист Управління освіти Чернівецької міської ради Гончарова – Чагор А.О., практичний психолог Чернівецької спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів №22 Якименко В.Д.). 

Методику затверджено на засіданні Обласної експертної комісії з експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Чернівецької області 02.03.2016 року (протокол № 28).

Метою діагностичної методики є виявлення установки, поведінки й методи виховання батьків так, як це бачать діти підліткового віку.

 

 

Комплексна програма соціально-психологічного тренінгу «Нове покоління»

(Завантажити)

Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує до застосування в роботі фахівців психологічної служби Комплексну програму соціально-психологічного тренінгу «Нове покоління» (укладач: Гончарова-Чагор А.О., методист міського методичного центру управління освіти Чернівецької міської ради). 

Програму затверджено на засіданні Обласної експертної комісії з експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Чернівецької області від  від 01 березня 2017 року (протокол № 30).

Метою програми є профілактика та корекція проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі, пошук альтернативних (соціально прийнятних) методів вираження агресії, формування навичок контролю за власними емоціями та покращення взаємодії між однолітками.
 
Програма психологічного супроводу дитини

в період адаптації до умов ДНЗ: « З РАДІСТЮ У САДОК »

(Завантажити)

 

Програма психологічного супроводу (автор-укладач – Захливняк Н.М., практичний психолог ДНЗ №18 м. Чернівці), схвалена обласною Експертною комісією науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО 16.11.2017 (протокол №29, лист Департаменту освіти і науки від 17.11.2016 № 01-31/2968.

Мета програми: полегшення процесу адаптації дітей раннього віку в початковий період їхнього перебування в дошкільному закладі.

Робота практичного психолога за цією програмою спрямована на оптимальну адаптацію дитини до нового середовища, забезпечення переходу дитини з родини в дошкільний навчальний заклад.

Програмою психологічного супроводу передбачено проходження 4-х етапів:

І - Підготовчий етап (2 години): Знайомство батьків з вихователями, практичним психологом; проведення батьківських зборів  на тему: «Як батькам спілкуватися з дитиною в період адаптації», «Симптоми емоційно-нервового напруження у дітей раннього віку», «Забезпечення комфортного перебування дітей в ДНЗ».

ІІ - Етап спостережень (від 3 до 6 годин на одну дитину): Поетапний прийом дітей у групу, спостереження за поведінкою дітей, консультування батьків; розробка індивідуального режиму дня дитини; заповнення аркушів адаптації, індивідуальної картки психолого-педагогічного супроводу дошкільника.

ІІ - Етап профілактики та корекції (проведення індивідуальних і групових занять:

Модуль І «Профілактичний». «Хочу бути твоїм другом» (12 індивідуальних занять – 3-4 години)

Мета: знайомство з дитиною; оцінка емоційного фону, активності, ініціативності дитини у спілкуванні з дорослим; налагодження дружніх стосунків та сприяння досягненню емоційного задоволення дитини від спілкування з психологом; розвиток ігрових і комунікативних навичок. (додаток №1)

На другому етапі пропонується 14 занять, які проводяться з усією групою двічі на тиждень. Тривалість кожного заняття по 15—20 хв.(загальна кількість годин на даному етапі становить 3 год.30хв.-4 год.40 хв.)

Модуль II «Корекційний». «А у наш у дитсадок ходить навіть Колобок!» (14 групових занять – 3-5 годин)

Мета: створення у групі дітей довірливої, позитивно емоційної атмосфери; розвиток уміння діяти разом; розвиток координації руху тіла, загальної та дрібної моторики; збагачування знання й досвіду дітей про навколишній світ.

ІV - Етап аналізу і висновків (оформлення результатів у матеріали довідки до 3-х годин)

Загальний обсяг годин при виконанні даної програми складає 20 годин.

Підготувала Романовська Д.Д.

 
Урок «Умій прощати» Завантажити
 

Програма розвитку емоційної сфери дітей середнього дошківльного віку з обмеженими можливостями, зі збереженим інтелектом

Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендує до застосування в роботі фахівців психологічної служби дошкільних навчальних закладів Програму розвитку емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку з обмеженими можливостями (хворих на ДЦП, зі збереженим інтелектом) «Калейдоскоп емоцій» (упорядник: Білоус Н. С., практичний психолог СДНЗ № 36 м. Чернівці для дітей з порушенням опорно-рухового апарату). Програма затверджена на засіданні Обласної експертної комісії з експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Чернівецької області 02.03.2016 року (протокол № 28).

Метою програми є розвиток емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку з обмеженими можливостями; розуміння власних почуттів та почуттів і емоцій інших людей; формування комунікативних навичок і впевненості в собі.
 
Опитувальники з визначення стилю сімейного виховання.
Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи іППОЧО пропонує Вам діагностичний інструментарій для визначення стилю сімейного виховання, який був затверджений на засіданні Обласної експертної комісії з експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Чернівецької області 02.03.2016 року (протокол " 28). Діагностичний інструментарій складається з 2-х опитувальників: 1 - анкета для дітей; 2 - анкета для батьків. Результати опитувальників дозволяють визначити такі стилі виховання: поблажливий (ліберальний, багато дозволів); усунутий (гіпоопіка, батьки зайняті своїми справами); владний (авторитарний, гуперопіка); спрямовуючий (співробітництво). Цікавий є можливість порівняти точку зору батьків та дітей щодо стилю сімейного виховання, та за результатами оцінити ризики проблемних взаємостосунків у сім'ї. Цей психодіагностичний інструментарій був запропонований,  для роботи в навчальних закладах області, Албу-Букатар Л.М., практичним психологом Грушівського НВК Глибоцького району. завантажити

 

Підлітковий вік характеризується нестабільною (занадто низькою або непомірно завищена) оцінкою себе й своїх здібностей, що сприяє переживанню підлітком соціального стресу, страху самовираження або страху невідповідності очікуванням оточуючих, створюючи тим самим бар’єр на шляху формування мотивації досягнення успіху і викликаючи фрустрацію потреби досягнень у будь-яких видах діяльності.

НМЦ ППСР ІППО ЧО пропонує тренінгову програму розвитку позитивної мотивації і цілепокладання «Як досягти мети або коли здійснюються мрії», розроблену Лабораторією психології обдарованості Інституту психології імені Г.С.Костюка спільно з Центром практичної психології «Акме». Дана програма спрямована на розвиток мотивації досягнення успіху підлітків, формування в них позитивної самооцінки і впевненості у собі, підвищення прагнення досягти успіху у тих видах інтелектуальної діяльності, які на даний момент є найбільш актуальними, а також підвищення рівня індивідуальної відповідальності за результати власної діяльності. Детальніше

На допомогу соціальному педагогу. Роз’яснення щодо типових запитань, що стосуються прав дитини.

Матеріали містять роз’яснення  щодо типових запитань, які стосуються захисту прав дитини, які виникають у практичній діяльності соціальних педагогів навчальних закладів різних типів.

Матеріали підготовлено соціальними педагогами навчальних закладів м.Чернівці та узагальнено методистом міського методичного центру управління освіти Чернівецької міської ради Рогозинською О. А. Детальніше

Складні соціально-політичні події, що відбуваються в Україні, так чи інакше позначаються на життєдіяльності всього населення країни. Цим і зумовлена необхідність підготовки збірки методичних рекомендацій з проблем формування навичок безпечної поведінки та інформування про те, яку і де допомогу можнуть отримати люди, які її потребують. Посібник «Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні»  містить практичні розробки для проведення занять з учителями, дітьми та батьками, які були обговорені досвідченими тренерами на Всеукраїнському навчально-організаційному семінарі «Можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні». Детальніше

 

Програма модулю «Права та відповідальність» просвітницько-профілактичного спецкурсу для учнівської молоді

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

Програма «Права та відповідальність» має на меті формувати у підлітків з досвідом вживання ПАР, схильності до девіантних дій, стійкої позиції до відмови від скоєння та/або залучення до скоєння протиправних дій та мотивації до збереження власного здоров’я та життя.

Рекомендовано для спеціалістів психологічної служби навчальних закладів системи освіти, cектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у проведенні профілактичної та корекційної роботи з неповнолітніми віком 14-18 років, які мають досвід протиправної поведінки, вживання психоактивних речовин (ПАР) та їх аналогів. Автори: Романовська   Д.Д., Шкрета-Шварцман А.О., Бежан А.Б.Детальніше

"СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ"
(навчально-методичний посібник)
Навчально-методичний посібник "Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім'ям з дітьми в період військового конфлікту" розроблений фахівцями Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Видання містить методичні рекомендації та розробки практичних занять для педагогічних працівників, психологів, інших фахівців, які працюють із сім’ями, що постраждали внаслідок конфлікту.
Також у матеріалах розміщено аналіз становища сімей з дітьми в Україні в умовах військового конфлікту; опис міжнародного та вітчизняного досвіду соціально-педагогічної та психологічної роботи в такій ситуації; теоретичні та методичні матеріали з надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок масових зіткнень і бойових дій, вимушеним переселенцям, особливо дітям; аналіз змісту, концепцій і стратегій соціально-педагогічної роботи в період конфлікту, а також 
Рекомендовано для класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогічних і соціальних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості. Детальніше

Релаксаційні техніки для молодших школярів

Релаксація (від лат. Relaxatio - ослаблення , розслаблення) - зниження тонусу скелетної мускулатури. Релаксація може бути досягнута в результаті застосування спеціальних психофізіологічних технік, фізіотерапії та лікарських препаратів. Вважається, що релаксація сприяє зняттю психічної напруги, через що вона широко застосовується в психотерапії і в багатьох інших оздоровчих системах. Релаксація застосовується практичними психологами як засіб боротьби зі стресом і психосоматичними захворюваннями. Релаксація особливо ефективна для людей з підвищеним м'язовим тонусом. Під психофізіологічними техніками релаксації розуміються методи розслаблення м'язів за допомогою розуму. Для застосування даних технік важливі зручні умови: відсутність яскравого світла, комфортна температура, зручний одяг, відсутність шумів та інших подразників.

У запропонованому методичному матеріалі представлені релаксаційні техніки для молодших школярів, які рекомендується застосовувати в адаптаційних періодах та в ситуаціях психічного напруження (підготувала: Романовська Д.Д., завідувач НМЦППСР ІППОЧО ). (завантажити)

Організація взаємодії вихователя та практичного психолога щодо забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до умов дошкільної освіти (завантажити)

Програма психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (завантажити)

Сьогодні, у системі освіти,  помітно зростають труднощі у вихованні дітей і підлітків, пов’язані із збільшенням кількості асоціативних проявів їх поведінки. Актуальність даної проблеми поглиблюється із частішими проявами агресивності учнів у ставленні до однолітків, вчителів, батьків та недисциплінованості на уроках. Представлена програма призначена для встановлення контролю над агресією, гнівом, які можуть проявлятися не тільки  у знищенні чи руйнуванні чого-небудь, але й у «імплозивності» (неможливість відреагувати накопиченим агресивним почуттям). Мета тренінгової програми: навчити підлітків висловлювати агресію в адаптивній, соціально доступній формі; допомогти їм створити систему самоконтролю та саморегуляції агресивних імпульсів. Розвивальна програма «Психологічний тренінг як засіб зниження агресивності підлітків», підготовлена Васильєвою Г.В., практичним психологом Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату. Рекомендовано до використання працівниками психологічної служби. (завантажити)

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що пізнавальна сфера – це складне за своїм змістом поняття, що є важливою характеристикою інтелектуального розвитку особистості дитини (учня). Переважна більшість авторів у її змісті виділяють такі пізнавальні психічні процеси, як відчуття, сприймання, пам’ять, увага, уява та мислення. Більшість вчених зазначає, що загальною особливістю молодшого шкільного віку є нерозвиненість довільної сфери дитини, оскільки в неї ще недостатньо сформовані внутрішні засоби саморегуляції. Таким чином, набуває своєї актуальності спеціально організований психологічний супровід учнів початкової школи. Основним завданням запропонованої програми є розвиток таких видів (типів) пізнавальних процесів, як зорово-просторове сприймання, зорова та слухова пам’ять, довільна увага, словесно-логічне мислення. «Програма розвитку когнітивної сфери (пам’яті, уваги, мислення) для дітей молодшого шкільного віку», підготовлена практичним психологом Чернівецької гімназії №7, Рибак Л.В. Рекомендовано до використання працівниками психологічної служби. (завантажити)

Усвідомлене батьківство (Г.В.Руда, старший викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО) (завантажити).

Роль громадсько-активної школи у формуванні моральних цінностей учнів (Пентелейчук О.В. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області м. Чернівці) (завантажити).

"Методика раннього виявлення важковиховуваності учня".

Метою даної методики є діагностика та раннє виявлення важковиховуваних учнів, що буде сприяти попередженю шкільної та соціальної дезадаптації.
Методика складається із 11 питань та ключа. Рекомендовано для використання практичним психологам, соціальним педагогам.
Підготувала Боярин Л.В., методист-психолог НМЦ ППСР (завантажити).

Програма модулю «Права та відповідальність»

просвітницько-профілактичного спецкурсу для учнівської молоді

 
Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

Програма «Права та відповідальність» має на меті формувати у підлітків з досвідом вживання ПАР, схильності до девіантних дій, стійкої позиції до відмови від скоєння та/або залучення до скоєння протиправних дій та мотивації до збереження власного здоров’я та життя.

Рекомендовано для спеціалістів психологічної служби навчальних закладів системи освіти, cектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у проведенні профілактичної та корекційної роботи з неповнолітніми віком 14-18 років, які мають досвід протиправної поведінки, вживання психоактивних речовин (ПАР) та їх аналогів. Автори: Романовська   Д.Д., Шкрета-Шварцман А.О., Бежан А.Б.

2019
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Журнал відвідувань

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні8987
mod_vvisit_counterВчора10608
mod_vvisit_counterЦього тижня72477
mod_vvisit_counterМинулого тижня73377
mod_vvisit_counterЦього місяця214183
mod_vvisit_counterМинулого місяця332102
mod_vvisit_counterВсі2214379

Online (20 minutes ago): 145
Your IP: 54.211.135.32
,
Now is: 2019-07-20 20:31
16.jpg

Опитування

Більш за все задоволення в житті приносить: